Baza Machów

Kontakt Administracja Bazy :
kol. Mirosław Kowalczyk tel. 889403441, Krzysztof Gronek tel. 508 024 083  lub 606 662 169

 

UWAGA – Informacja dotycząca dojazdu na teren Bazy Nurkowej. 2020.07.29.

Od dnia 30-07-2020 obowiązuje dojazd do BAZY NURKOWEJ LOK MACHÓW od wjazdu głównego na Jezioro Tarnobrzeskie z Wisłostrady. Poruszając się nowo wybudowaną drogą, która w dalszym ciągu jest terenem budowy, prosimy o przejazd z zachowaniem najwyższej ostrożności, bez postojów i zatrzymywania się. Docelowe parkowanie auta odbywa się wyłącznie na terenie Bazy Nurkowej. Godziny wjazdu i wyjazdu z Bazy pozostają bez zmian : 10.00, 15.00 i 18.00.

Administracja Bazy.

 

 

UWAGA – Informacja dotycząca dojazdu na teren Bazy Nurkowej.

W dniach 18.05.2020 Urząd Miasta Tarnobrzega w związku z rozpoczętą przebudową ul. Żeglarskiej i Plażowej , przy której pod nr 31 mieści się Baza Nurkowa Machów wyłączył z ruchu i zamknął dla użytkowników wyżej wymienione ulice, przekazując te tereny wykonawcy jako plac budowy. W związku z powyższym dojazd do Bazy Nurkowej został zablokowany. Administracja Bazy prowadziła intensywne rozmowy z inwestorem i wykonawcą inwestycji, mające na celu umożliwienie naszym Gościom dotarcie na teren Bazy przebudowywaną drogą obwodową od strony kopalni. W czasie trudnych rozmów został ustalony sposób przyjazdu i wyjazdu z Bazy grup nurkujących. Wykonawca robót nie wyraża zgody na swobodne przemieszczanie się pojedynczych pojazdów po terenie budowy jakim w chwili obecnej jest odcinek ul. Plażowej od strony kopalni (dotychczasowego wyjazdu) w stronę Bazy Nurkowej. Dotarcie na teren bazy jest możliwe jedynie o konkretnych godzinach i w kolumnach samochodowych z ewentualną możliwością pilotowania przez Straż Miejską . Została udzielona zgoda na przejazd samochodów o konkretnej godzinie 10.00 15.00 i 18.00 . Pomiędzy godzinami 10.00 – 15.00 i 15.00 – 18.00 nie jest możliwe przybycie na teren Bazy , jak i jej opuszczenie. Tak ustalona organizacja ruchu zyskała akceptacją Straży Miejskiej, inwestora i wykonawcy inwestycji. Administracja Bazy zdaje sobie sprawę z ogromnych niedogodności jakie niesie ze sobą ustalenie sztywnych godzin przyjazdu i wyjazdu z terenu Bazy. Jednakże z względu na nieprzejednane stanowisko wykonawcy inwestycji na chwilę obecną nie było możliwości wypracowania innego sposobu dotarcia naszych Gości na teren Bazy. Wjazd w innych godzinach niż ustalone skutkować będzie naruszeniem znaku „zakaz ruchu wszelkich pojazdów”. Zwracamy się z gorącą prośbą o respektowanie z wielkim trudem wynegocjowanych ustaleń, gdyż ich naruszenie skutkować może cofnięciem zgody na przejazdy przez ten teren budowy. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Mirosław Kowalczyk tel. 889 403 441.
 
Administracja Bazy Machów

 

 

Termin otwarcia Bazy Nurkowej Machów planowany na dzień 01.05.2020.

Baza będzie czynna codziennie, oprócz poniedziałków, od godziny 10:00 do 19:00. Prosimy o dostosowywanie planu zajęć nurkowych do godzin otwarcia Bazy, bo w poprzednich latach różnie z tym bywało. W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia pewnych ograniczeń:

1. Parkowanie samochodów odbywa się nie na betonowym podjeździe tylko na tzw. „lotnisku” czyli na trawie po prawej stronie od wjazdu, z zachowaniem odstępów;

2. Od momentu wejścia /wjazdu na bazę, aż do jej opuszczenia wszyscy poruszają się w maseczkach osłaniających usta i  nos.

3. Wszyscy nasi Goście zobowiązani są zachować odstęp pomiędzy sobą co najmniej 2 metry – (nie obowiązuje pod wodą) ;

4. Na Bazie zostaje udostępnione stanowisko do dezynfekcji rąk. Prosimy o skorzystanie z tego stanowiska ;

5. Nie ma obowiązku wpisywania się do księgi nurkujących. Księga
zostaje czasowo zawieszona ;

6. Naszych Gości prosimy o dokonywanie opłaty za pobyt na Bazie zaraz po przybyciu i po ewentualnym dokonaniu dezynfekcji ;

7. Przy stołach do sprawiania sprzętu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Po sprawieniu sprzętu zwalniamy stół dla następnych nurków włącznie z tym, że nie pozostawiamy kastr ze sprzętem pod stołem lub w jego pobliżu. Kastry prosimy pozostawiać w samochodach ;

8. Jeżeli nie ma miejsca na sprawienie sprzętu na stołach, sprzęt sprawiamy przy samochodach , lub czekamy na zwolnienie miejsca ;

9. Opłaty za pobyt i ładowania wnosimy przy pierwszej wiacie

10. Ładowanie butli odbywa się w sprężarkowni – obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do tego pomieszczenia – butle jak zawsze zostawiamy przed sprężarkownią i tam je odbieramy ;

11. Administracja Bazy zastrzega sobie limitowanie osób przebywających na Bazie. Jeżeli planujecie przybycie grupą nurków powyżej 8 osób, prosimy o wcześniejszą informację ;

12. Palarnia tytoniu zostaje zawieszona. Jeżeli ktoś ma ochotę na dymek
jest proszony o opuszczenie terenu Bazy na tę chwilę ;

13. Od 08.05.2020 płatności na Bazie można dokonywać kartą;

14. Łazienki pozostają do dyspozycji gości bazy, prosimy o korzystanie z nich pojedynczo ;

15. Wejście osoby nurkującej na teren Bazy Nurkowej „Machów” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bazy, klauzulą informacyjną, instrukcją bezpieczeństwa, złożeniem oświadczenia o posiadaniu uprawnień płetwonurkowych, a także oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie płetwonurkowania ;

16. Wejście instruktora wraz z grupą szkolonych na teren Bazy Nurkowej „Machów” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez tychże, o zapoznaniu się z regulaminem Bazy Nurkowej , klauzulą informacyjną, instrukcją bezpieczeństwa, a także złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie płetwonurkowania lub / i udział w szkoleniu płetwonurkowym.

Uwaga: nie wchodzimy do kontenera biurowego !

Administracja Bazy Nurkowej Machów

UWAGA !!!

Osoby udające się na Bazę nurkową nie płacą na bramkach przy wjeździe nad jezioro. Klienci Bazy Nurkowej  udzielają osobom wpuszczającym  na bramkach informację , że są gośćmi Bazy Nurkowej i będą parkować na terenie  Bazy. Obsługa jeziora ma obowiązek ich wpuścić bez pobierania opłaty wjazdowej.

UWAGA AKTUALNE WARUNKI NURKOWANIA BAZA MACHÓW – 08.03.2020.

Widoczność pod wodą w Jez. Tarnobrzeskim do głębokości 18m, wynosi około 6m-8m.

Baza Nurkowa Ligi Obrony Kraju „Machów”
39-400 Tarnobrzeg
ul. Plażowa 31

Kontakt Administracja Bazy :
kol. Mirosław Kowalczyk tel. 889403441, Krzysztof Gronek tel. 508 024 083  lub 606 662 169

 

Zanim skorzystacie z bazy prosimy zapoznajcie się z regulaminem bazy zamieszczonym tutaj.

Klauzula informacyjna jest zamieszczona tutaj.

Baza Machów galeria jest zamieszczona tutaj.

Mapa dna Jeziora Tarnobrzeskiego jest zamieszczona tutaj.

Plan nurkowy Jeziora Tarnobrzeskiego jest zamieszczony tutaj.

Charakterystyka Jeziora Tarnobrzeskiego jest zamieszczona tutaj.

Filmy z nurkowania w Jeziorze Tarnobrzeskim są zamieszczone tutaj.

Jeśli chcecie zobaczyć Bazę Machów spójrzcie co pokazuje kamera internetowa tutaj.

Cennik korzystania z bazy jest umieszczony tutaj.

W razie wypadku nurkowego należy postępować zgodnie z planem alarmowym zamieszczonym tutaj.