Składki

Składka za rok 2021 płatna do 31-03-2021r.

  • 250 zł   wpisowe (opłata jednorazowa dla nowych klubowiczów).

Od dnia 10 sierpnia 2013 r. obowiązuje wpisowe (opłata jednorazowa) dla nowych członków w wysokości 250 zł. ( Uchwała Zarządu Klubu nr. 1/07/2013r. z dnia 21.07.2013r. )

Składka 260 zł

UWAGA !!!

Terminowe opłacenie składki członkowskiej upoważnia członka klubu do zniżek na Bazie Machów,basenie pływalni krytej w Stalowej Woli w wyznaczonych godzinach, wyjazdy klubowe, kursy i specjalizacje oraz korzystania z klubowego sprzętu.
Sprzęt nurkowy znajdujący się na wyposażeniu Klubu jest wyłącznie do użytku klubowego: kursy, szkolenia, wyjazdy klubowe, basen klubowy, wyjazdy klubowe na nurkowiska, imprezy krajowe oraz zagraniczne  organizowane przez klub.

Dane do wpłaty:

KP LOK TCN OCTOPUS
Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów,
NIP 521-008-68-32
Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236
W dopisku „składka członkowska Octopus”

Skarbnik – Tomasz Smykla
Tel. 603 047 969
e-mail: octopus@onet.pl

Tutaj możecie pobrać gotowy druk wpłaty. Wystarczy go wydrukować, wpisać swoje dane i dokonać wpłaty.

Poniżej umieszczone są linki do pobrania deklaracji członkowskiej. Kandydatów prosimy o dokładne wypełnienie i przesłanie pocztą na adres klubu lub zeskanowanie wypełnionej deklaracji i przesłanie emailem na adres pawlik59@gmail.com

Deklaracja w formacie Word
Deklaracja w formacie PDF

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń.(podstawa Statut LOK)