Składki

Składka członkowska za rok 2024 płatna do 31-03-2024r. (200zł dorośli, 100zł młodzież ucząca się do 25. roku życia)

Składka bazowa za rok 2024 płatna do 10-04-2024r. (180zł)

  • 500 zł   wpisowe (opłata jednorazowa dla nowych klubowiczów).

Od dnia 01.01.2023 r. obowiązuje wpisowe (opłata jednorazowa) dla nowych członków w wysokości 500 zł. ( Uchwała Zarządu Klubu nr. 1/12/2022r. z dnia 17.12.2022r. )

UWAGA !!!

Terminowe opłacenie składki członkowskiej upoważnia członka klubu do zniżek na wyjazdy klubowe, kursy i specjalizacje oraz korzystania z klubowego sprzętu.
Sprzęt nurkowy znajdujący się na wyposażeniu Klubu jest wyłącznie do użytku klubowego: kursy, szkolenia, wyjazdy klubowe, basen klubowy, wyjazdy klubowe na nurkowiska, imprezy krajowe oraz zagraniczne  organizowane przez klub.

Dane do wpłaty:

KP LOK TCN OCTOPUS
Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów,
NIP 521-008-68-32
Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236
W dopisku „składka członkowska Octopus”

Wiceprezes/Skarbnik – Tomasz Smykla
Tel. 603 047 969
e-mail: octopus@onet.pl

Poniżej umieszczone są linki do pobrania deklaracji członkowskiej. Kandydatów prosimy o dokładne wypełnienie i dostarczenie deklaracji do klubu. Proszę przesłać potwierdzenie opłacenia składki i wpisowego  na adres:    pawlik59@gmail.com

octopus@onet.pl

Deklaracja w formacie PDF

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń.(podstawa Statut LOK)