Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU OD  19-09-2020r.

Zarząd Klubu:

PREZES Piotr Pawlik tel. 697 692 387,

e-mail: pawlik59@gmail.com

SKARBNIK Tomasz Smykla tel. 603 047 969,

e-mail: octopus@onet.pl

SEKRETARZ  Beata Bobowicz  ,

e-mail:

CZŁONEK ZARZĄDU

e-mail:

CZŁONEK ZARZĄDU ,

e-mail:

KOMISJA REWIZYJNA OD 19-09-2020r.

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY Robert Tomczyk tel. ,

e-mail:

ZASTĘPCA Tadeusz Tabor,

e-mail:

SEKRETARZ  Emil Ślączka,

e-mail:

Szkolenia:

INSTRUKTOR M2  Daria Majewska tel. 535 276 995, e-mail: daramaja@interia.pl

Administracja strony internetowej: