Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU OD  03-06-2017r.

Zarząd Klubu:

PREZES Piotr Pawlik tel. 697 692 387,

e-mail: pawlik59@gmail.com

SKARBNIK Tomasz Smykla tel. 603 047 969,

e-mail: octopus@onet.pl

SEKRETARZ  Beata Bobowicz  ,

e-mail:

CZŁONEK ZARZĄDU Robert Tomczyk,

e-mail:

CZŁONEK ZARZĄDU ,

e-mail:

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY Henryk Płaza tel. 502 169 386,

e-mail:

SEKRETARZ Tomasz Kuryłowicz,

e-mail:

CZŁONEK Witold Matyka,

e-mail:

Szkolenia:

INSTRUKTOR M2  Daria Majewska tel. 535 276 995, e-mail: daramaja@interia.pl

INSTRUKTOR M2  Adam Płaza tel. 518 502 592, e-mail: adam.wip@interia.eu

Administracja strony internetowej: