Kontakt

Klub Płetwonurków LOK „Octopus”
Siedziba klubu: ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
(Budynek NZOZ Machów Sp. z o.o.)

 

Zarząd kontakt:

Prezes – Piotr Pawlik, tel. 697 692 387,e-mail pawlik59@gmail.com,

Skarbnik – Tomasz Smykla, tel. 603 047 969 ,e-mail octopus@onet.pl,

 

Przewodniczący komisji rew.- Robert Tomczyk, tel.

Szkolenia kontakt:

Instruktor M2 – Daria Majewska tel. 535 276 995, e-mail daramaja@interia.pl