Klubowicze

Lista klubowiczów z opłaconymi składkami za 2022 rok:

Ku pamięci tych którzy odeszli:

Prosimy klubowiczów o przesłanie zdjęć na adres pawlik59@gmail.com celem dodania w zakładce klubowicze.

Poniżej umieszczone są linki do pobrania deklaracji członkowskiej. Kandydatów prosimy o dokładne wypełnienie i przesłanie pocztą na adres klubu lub zeskanowanie wypełnionej deklaracji i przesłanie emailem na adres jak wyżej.

Deklaracja w formacie Word
Deklaracja w formacie PDF

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń.(podstawa Statut LOK)