Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

walne2017W dniu 03.06.2017r odbyło się  Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu. Miejscem Zebrania była siedziba Klubu LOK TCN OCTOPUS  w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50. W trakcie zebrania zostały wręczone medale w imieniu Prezesa Lok Jerzego Salamuchy medale przekazał Prezes Klubu Piotr Pawlik. Brązowy Medal za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju otrzymali: Beata Bobowicz, Agnieszka Kowal Pawlik, Henryk Płaza, Tomasz Kuryłowicz, Adam Płaza, oraz Srebrny Medal otrzymał Tomasz Smykla. Link do galerii Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W trakcie zebrania zostały wyłonione Władze Klubu w składzie:

ZARZĄD KLUBU

  • PREZES  – PIOTR PAWLIK
  • SEKRETARZ – JACEK NOWAK
  • SKARBNIK – TOMASZ SMYKLA
  • CZŁONEK BEATA BOBOWICZ
  • CZŁONEK – ROBERT TOMCZYK

KOMISJA REWIZYJNA

  • PRZEWODNICZĄCY – HENRYK PŁAZA
  • SEKRETARZ – TOMASZ KURYŁOWICZ
  • CZŁONEK – WITOLD MATYKA

ZARZĄD KLUBU 2017.06.03