UWAGA !!! WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE 2017.06.03

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu dnia 03-06-2017r. o godzinie 16-00 pierwszy termin Zebrania oraz godzina 16-30, drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie siedziba Klubu LOK TCN OCTOPUS  w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.

 
Plan Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Klubu:

– otwarcie Walnego Zebrania Członków,

– wybór przewodniczącego, protokolanta oraz sekretarza zebrania,

– wybór komisji skrutacyjnej zebrania,

– sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za rok 2016,

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu,

– zgłoszenie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu Klubu oraz Komisji    Rewizyjnej Klubu,

– wybór Prezesa klubu w głosowaniu tajnym,

– wybór członków Zarządu Klubu,

– wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu,

– głosowanie w sprawie zmian w Regulaminie Klubu,

– wolne wnioski przedłożone wcześniej Zarządowi Klubu na piśmie,

– podjęcie uchwał,

– zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Klubu 24-05-2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *