Zebranie Sprawozdawcze Klubu 2023.05.26.

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze Klubu dnia 26-05-2023r. o godzinie 17.00. pierwszy termin Zebrania oraz o godzinie 17.15., drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie siedziba Klubu LOK TCN OCTOPUS  w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Klubu :

– przyjęcie porządku zebrania.

– otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

– wybór komisji skrutacyjnej zebrania,

– sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

– sprawozdanie Prezesa Klubu

– sprawozdanie Skarbnika Klubu

– sprawozdanie Przewodniczącego/Zastępcy Komisji Rewizyjnej

– wolne wnioski przedłożone 5 dni wcześniej Zarządowi Klubu na piśmie,

– podjęcie uchwał,

– zamknięcie Zebrania Sprawozdawczego Klubu.

Zarząd Klubu

19.05.2023