ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KLUBU OCTOPUS ZA ROK 2015

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KLUBU OCTOPUS ZA ROK 2015 !!!

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu dnia 21-05-2016r. o godzinie 15-30 pierwszy termin Zebrania oraz godzina 16-00, drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie Strzelnica LOK w Tarnobrzegu przy ulicy Strzeleckiej.
Plan Walnego Zebrania Członków Klubu:
– otwarcie Walnego Zebrania Członków,
– wybór Przewodniczącego, Protokolanta oraz Sekretarza zebrania,
– sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za rok 2015,
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu,
– wolne wnioski przedłożone wcześniej Zarządowi Klubu na piśmie,
– podjęcie uchwał,
– zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Klubu 05-05-2016r.