UWAGA !!! ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU 2018.06.10

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza Członków Klubu na Zebranie Sprawozdawcze Klubu za rok 2017, dnia 10-06-2018r. o godzinie 17.00. pierwszy termin Zebrania oraz godzina 17.15., drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie Baza Nurkowa LOK Machów nad Jez. Tarnobrzeskim.

Zarząd Klubu 2018.06.03.