UWAGA !!! WALNE ZEBRANIE WYBORCZE KLUBU 2020.09.19.

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza na Walne Zebranie Wyborcze Klubu dnia 19-09-2020r. o godzinie 16.00. pierwszy termin Zebrania oraz o godzinie 16.15., drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie siedziba Klubu LOK TCN OCTOPUS  w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.
Porządek Walnego Zebrania Wyborczego Klubu z dnia 19.09.2020r:

– Przyjęcie porządku zebrania.

– Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

– wybór komisji skrutacyjnej zebrania,

– sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

– Przerwa 5 minut.

– przedstawienie kandydatów do Zarządu Klubu

– wybór składu Zarządu Klubu, głosowanie

– przedstawienie kandydatów na Prezesa Klubu

– głosowanie tajne, wybór Prezesa Klubu

– przedstawienie kandydatów do Komisji rewizyjnej Klubu

– głosowanie, wybór składu Komisji Rewizyjnej Klubu

– wolne wnioski przedłożone wcześniej Zarządowi Klubu na piśmie,

– podjęcie uchwał,

– zamknięcie Walnego Zebrania Wyborczego Klubu.

Zarząd Klubu 11-09-2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *