UWAGA !!! WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU 2020.01.11.

Zarząd KP LOK TCN OCTOPUS zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze  Klubu dnia 11-01-2020r. o godzinie 15.30. pierwszy termin Zebrania oraz o godzinie 15.35., drugi termin zgodnie ze Statutem LOK. Miejscem Zebrania będzie siedziba Klubu LOK TCN OCTOPUS  w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.
Porządek Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Klubu:

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Klubu z dnia 11.01.2020r:

 

– Przyjęcie porządku zebrania.

– Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

– wybór komisji skrutacyjnej zebrania,

– sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

– Przerwa 5 minut.

– wyjaśnienie zgłoszonych problemów przez Prezesa klubu oraz dyskusja w sprawie.

– głosowanie w sprawie zmian w Regulaminie Klubu,

– głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu Klubu,

– głosowanie w sprawie zmian zgłoszonych przez Prezesa Klubu,

– sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za lata 2012- 2019,

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu,

– wolne wnioski przedłożone wcześniej Zarządowi Klubu na piśmie,

– podjęcie uchwał,

– zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Klubu 09-01-2020r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *