Nowa Deklaracja Członkowska !!!

Koleżanki  Koledzy!

Zgodnie z uchwałą ZG LOK wszyscy członkowie klubów LOK mają obowiązek wypełnienia NOWEJ  deklaracji członkowskiej i dostarczenia jej do Zarządu Klubu (wymagana wersja papierowa, podpisany oryginał).

Deklarację można też wysłać na adres : Biuro Rachunkowe „LEX” Piotr Pawlik, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba. 

Termin dostarczenia deklaracji ustalamy na 31.05.2023r.

Brak dostarczenia deklaracji członkowskiej może skutkować usunięciem ze struktur LOK zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego LOK.

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, w zał. nr 1 do uchwały ZG LOK nr 71/2022 z dn. 28.10.2022r., udostępnił ujednolicony druk deklaracji członkowskiej.

Pod tekstem znajduje się  link do deklaracji członkowskiej.

W przypadku osób nieletnich deklaracje podpisuje opiekun prawny/rodzic.

DEKLARACJA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *